zrodlowy (xls)
wynikowy (csv)
rabat (0-1)
marza (0-1)
wariant
A - AA
A - Q